top of page

გაუპატიურება
ყველა ქალისთვის გაუპატიურება ან სექსუალური ძალადობა ნიშნავს მისი პიროვნებისა და ფიზიკური მთლიანობის მასიურ დარღვევას. ამ შემთხვევაში სხვა ადამიანის ნება ხორციელდება მასზე ძალით და ეს ხდება მისი სექსუალური თვითგამორკვევის უკიდურესად მგრძნობიარე ზონაში.

თითქმის ყველა გაუპატიურების ორი მესამედი ხდება ამ მსხვერპლი ქალების სოციალურ გარემოში, რაც ნიშნავს, რომ დამნაშავე ჩვეულებრივ იცნობს მსხვერპლს (ყოველ შემთხვევაში დროებით მაინც). გოგონებისა და ქალების უმეტესობა გაუპატიურების დროს გრძნობს ზიზღს, განიცდის მასიურ შიშებს- ხშირად სიკვდილის მწვავე შიშს და განიცდის სრულ დაკარგვას სხეულზე და ნებაზე ამ სიტუაციაში. ისინი თავს უძლურად და უმწეოდ გრძნობენ და სხვისი თვითნებობის წინაშე დგანან. თუ დამნაშავე ცნობილია ან სანდოა, გაუპატიურება ასევე ნიშნავს ნდობის მასიურ ბოროტად გამოყენებას.

მოსახლეობის გამოკითხვებმა აჩვენა, რომ ცივილიზებურ ქვეყნებშიც კი ქალების დაახლოებით 14,5 პროცენტი ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ხდება სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი.


სისტემური თვალსაზრისით გაუპატიურება მოძალადე-მსხვერპლის ურთიერთობის განსაკუთრებული ფორმაა.


შედეგები სისტემაში

სექსუალური ძალადობა არის პიროვნებაზე ძალადობა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ხანგრძლივი ტრავმატიზაცია და ხშირად მოქმედებს თაობებზე. მსხვერპლისთვის შედეგები და ფსიქოლოგიური სიმპტომები მრავალფეროვანია, მაგ.:

- შფოთვა, როგორიცაა პანიკური აშლილობა, სახლიდან გასვლის შიში, მარტო ყოფნის შიში, ადამიანებთან ყოფნის შიში და ა.შ.

- ძილის დარღვევა, კოშმარები,

- იძულება, როგორიცაა იძულებითი რეცხვა და ა.შ.,

- დეპრესია,

- თვითმკვლელობა,

- კვებითი დარღვევები,

- სექსუალური პრობლემები,

- დამოკიდებულების პრობლემები: ალკოჰოლის, ნარკოტიკების და ტაბლეტების ბოროტად გამოყენება ან დამოკიდებულება,

- ფლეშბეკები (დანაშაულის უეცარი, უნებლიე მოგონებები).

გარდა ამისა, საშუალო და გრძელვადიანი ფსიქოლოგიური პრობლემები იწვევს ფიზიკურ დაავადებებსა და სოციალურ პრობლემებს, რომლებსაც ხშირად სოციალური გარემო აძლიერებს. ამის მაგალითებია:

- პარტნიორისგან განშორება,

- მეორადი ზიანი: ზიანი, რომელიც მხოლოდ მეორადად ხდება, როგორიცაა დაზარალებული პირის შვილებთან მიმართებაში

- მეგობრების და ნაცნობების დაკარგვა,

- უმუშევრობა, უმუშევრობა, სოციალურ კეთილდღეობაზე დამოკიდებულება,

- საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა.


ომებში ქალებს ხშირად სისტემატიურად აუპატიურებენ. გაუპატიურების ასეთი გადაჭარბება გავლენას ახდენს რამდენიმე მომდევნო თაობაზე, მაშინაც კი, თუ ომი დიდი ხნის დასრულებულია. ისინი ომის დასრულებიდან მრავალი წლის განმავლობაში ხელს უშლიან ქალსა და მამაკაცს შორის კარგ ურთიერთობას.


სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში, განლაგება ასევე ეხება მოძალადის მის სკუთარ გრძნობებთან ჰარმონიაში დაბრუნებას. ხშირად მოძალადეები დედის სიყვარულს სექსუალურობისა და ძალაუფლების ფანტაზიებით ეძებენ.


თუ გაუპატიურების შედეგად ბავში გაჩნდება, ან ამას აბორტი მოჰყვება - მოძალადე მაინც რჩება მამად და ეს როგორც ფაქტი უნდა იყოს აღიარებული. დედა შვილში ყოველთვის ხედავს ასევე შვილის მამას. თუ მას არ სურს ბავშვში მისი მამის დანახვა, ის ასევე უარყოფს ბავშვს. დედამ უნდა შეძლოს და პატივი სცეს ბავშვის მამას, თუ სურს, რომ ბავშვი კარგად იყოს. სხვა შემთხვევაში მისი გაუპატიურების გადაუმუშავბელი შედეგები მთლიანად მის ბავშვს დარჩება მთელი ცოვრების მანძილზე.


გამოსავალი

„მოძალადე-მსხვერპლი“კლასიკური მიდგომის გარდა, გაუპატიურებით ტრავმირებული ქალის თერაპიაში მოძალადე მთლიანი შინაგანი აღიარებით მიმართავს მსხვერპლს: „მე გამოგიყენე, ბოდიში“.

გაუპატიურებით დაბადებულმა ბავშვმა უნდა უთხრას მოძალადეს: "შენ მამა ხარ და ჩემთვის ერთადერთი ხარ, სხვა არავინ არის ჩემთვის".


რა თქმა უნდა გაუპატიურება ჩვენს საზოგადოებაში იურიდიულად თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. სხვა ალტერნატული საზოგადოება ჩვენ არ გაგვაჩნია, სადაც მტრის სიყვარული რეალურად შესაძლებელი იქნება და მოძალადის პატიება დასჯადი არ იქნება.


სისტემური განლაგების პროცესებიდან გამომდინარე საქმე ეხება ძალიან სიღრმისეულ შინაგან დინამიკას მოძალადეს და მსხვერპლს შორის. ისინი ერთმანეთს უკავშირდებიან მტრობის მიღმა, უფრო დიდი ძალით. მათი კავშირის აღიარებაა განკურნების წინაპირობა. თავად მეორე მსოფლიო ომის ჰოლოკაუსტის დროს მსხველპსთა და მოძლალადეთა განლაგებებმაც აჩვენა ეს ფენომენალური ურთიერთკავშირები.


სისტემური განლაგების მიხევით, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ან დიდ სიკეთეს, ან დიდ ზიანს მოუტანს ვინმეს ოჯახის რომელიმე წევს, ან მთლიანად ოჯახს, ამ ორივე შემთხვევაში ის მათთან კავშირდება და მათი გსანუყრელი ნაწილი ხდება. ეს მიმღებლობა პატიებაზე უფრო მაღალი მორალია და ჩვენი კონდიციებიდან გამომდინარე ზოგ შემთხვევაში ასევე ძალიან ძნელი მისაღები. თუმცა ამის გარეშე ჰარმონია ვერ დამყარდება სისტემაში და ეს თაობების მანძილზე შეიძლება გაგრძელდეს სხვადასხვა ტრანსგენერაციული სიმპტომების გამოვლინებით.

11 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

コメント


bottom of page